Homepage

Parallelldistribution av originalläkemedel

Parallellhandel gör innovativa originalläkemedel tillgängliga till lägre kostnader och ger både direkta och indirekta besparingar för sjukförsäkringssystemen, apoteksnäringen och konsumenter.

MPA Pharma förvärvar majoritetsandel

MPA Pharma Handshake

I april 2012 förvärvade tyska MPA Pharma en majoritetsandel i Paranova A/S. I 30 år har MPA Pharma och dess försäljningsbolag EMRAmed varit en ledande parallellimportör ...

Läs mer...

Internationell närvaro

Danemark

Mer information

Original till lägre pris!

Paranova köper läkemedel från licensierade grossister i nästan alla länder inom EU/EES. För att kunna marknadsföra dessa produkter i Sverige måste vi skaffa ett godkännande för försäljning - en licens för varje produkt och varje ursprungsland.