Företag > CSR

CSR - Företagets ansvar

Paranova sponsrar en mängd olika sociala initiativ och goda gärningar i hela världen

“Möjliggöra för livet”

Enable är en ideell organisation med ungefär 350 medlemmar från sju olika länder. Enables huvudmål är att skapa ett bättre liv för barn i utvecklingsländer, genom att tillhandahålla dem grundläggande förnödenheter: en mamma, en familj, ett hem, utbildning, medicinsk hjälp, kärlek, säkerhet och framtidsdrömmar. Genom att sponsra Enable har  Paranova byggt ett hus för tio föräldralösa flickor i Tranquebar i sydöstra Indien. Huset är beläget i en liten Enable-by – bestående av fem hus med gemensamma utrymmen.

Det finns nu 50 flickor i Enable. Läs mer på www.enable.dk.