Företag > Filosofi

Värderingar

För Paranova-gruppen är det viktigt att alla medarbetare och chefer delar samma grundläggande inställning om att vara en del av företaget. Det är våra gemensamma värderingar som gör det möjligt att nå våra mål och uppfylla vårt företags vision.

Våra grundläggande värderingar är förutsättningen för att skapa ett bra lag och en attraktiv arbetsplats. Dessutom skapar värdena en medvetenhet för våra anställda om hur man skall agera och fatta beslut.

Våra värderingar skapades i en process där våra anställda var en viktig källa och inspiration.

  1. Vårt engagemang för service är baserat på samarbete, personligt ansvar och yrkesmässighet
  2. Vi agerar snabbt, men kompromissar aldrig med kvaliteten
  3. Ett Företag – Ett Team
  4. Vi ser förändring som en möjlighet
  5. Vi välkomnar mångfald
  6. Vi lyssnar
  7. Våra handlingar är öppna och respektfulla
  8. Vi ger aldrig upp