Europeiska Läkemedel > Frågor och svar/ FAQs

Vanliga frågor

FAQs

Varför är läkemedelspriserna så olika inom Europa?

Först av allt, trots att Europa skulle kunna betraktas som en gigantisk marknad, styr nationella regeringar priset på produkter på ett sådant sätt att priserna varierar i varje land. Eftersom det sociala försäkringssystemet fungerar olika i varje land, och läkemedel värderas olika, resulterar detta i en differentierad prissättning.

Vad har gjort parallellhandeln möjlig?

Tack vare Sveriges anslutning til EEA- avtalet och artiklarna 28 till 30 i EG-fördraget som fastställer principen om fri rörlighet för varor, blev parallellhandeln möjlig i Sverige mitten av 1990-talet. Dessa artiklar föreskriver att inga konstgjorda hinder får begränsa den fria rörligheten för varor inom EU, som bör fungera som en enda marknad, ungefär som en stat.

Vad är parallellhandel?

Parallellhandel hänvisar till köp av varumärkesskyddade eller patenterade varor i ett land och den därpå följande exporten av dessa varor till ett annat land. Parallellimport drivs av prisskillnader mellan marknader. Paranova övervakar ständigt den europeiska marknaden för möjlighet att importera läkemedel från en marknad med lägre priser än de som är tillgängliga i Sverige. Detta resulterar slutligen i lägre kostnader för patienten och samhället.

Är det tillåtet för vem som helst att parallellimportera och sälja läkemedel?

Nej. Vi, som alla andra läkemedelsföretag, måste uppfylla ett antal lagar och förordningar som inrättats i syfte att se till att all nödvändig dokumentation, produktion, distribution och miljöaspekter uppfyller högsta standard.

Finns det några fördelar med parallellimporterade produkter?

Samhället har mest att vinna på parallellhandel. Genom att tillföra konkurrens till marknaden har Paranova och våra kollegor i branschen kunnat hålla läkemedelspriserna nere, vilket ger besparingar för samhället. Utan parallellimport skulle räkningen för läkemedel varit betydligt högre.

Jag har hört att parallellimporterade produkter ofta är av lägre kvalitet jämfört med originalet?

Parallellimporterade produkter är alltid desamma som originalet. Den enda skillnaden är att Paranova marknadsför produkter som kan ha producerats till ett annat europeiskt land och därför kan det finnas skillnader i namn eller andra märkningar. Ibland kan skillnader förekomma när det gäller hjälpämnen, t ex färgämnen, men den terapeutiska effekten är identisk. Dessutom agerar vi enligt samma regler och lagar som alla andra läkemedelsföretag, vilket säkerställer att du får en lika säker och tillförlitlig behandling med våra produkter.

FAQs

Vad är parallellhandel?

Parallellhandel hänvisar till köp av varumärkesskyddade eller patenterade varor i ett land och den därpå följande exporten av dessa varor till ett annat land. Parallellimport drivs av prisskillnader mellan marknader. Paranova övervakar ständigt den europeiska marknaden för möjlighet att importera läkemedel från en marknad med lägre priser än de som är tillgängliga i Sverige. Detta resulterar slutligen i lägre kostnader för patienten och samhället.

Vad har gjort parallellhandeln möjlig?

Tack vare Sveriges anslutning til EEA- avtalet och artiklarna 28 till 30 i EG-fördraget som fastställer principen om fri rörlighet för varor, blev parallellhandeln möjlig i Sverige mitten av 1990-talet. Dessa artiklar föreskriver att inga konstgjorda hinder får begränsa den fria rörligheten för varor inom EU, som bör fungera som en enda marknad, ungefär som en stat.

Varför är läkemedelspriserna så olika inom Europa?

Först av allt, trots att Europa skulle kunna betraktas som en gigantisk marknad, styr nationella regeringar priset på produkter på ett sådant sätt att priserna varierar i varje land. Eftersom det sociala försäkringssystemet fungerar olika i varje land, och läkemedel värderas olika, resulterar detta i en differentierad prissättning.

Fler FAQs