Företag > Nyheter > News - Full text

MPA Pharma förvärvar majoritetsandel

22.08.2012 18:33

MPA Pharma Handshake

I april 2012 förvärvade tyska MPA Pharma en majoritetsandel i Paranova A/S. I 30 år har MPA Pharma och dess försäljningsbolag EMRAmed varit en ledande parallellimportör av europeiska läkemedel i Tyskland. "Förvärvet ger Paranova möjligheten att erbjuda apotek i Skandinavien ett mycket bredare sortiment, bättre leveransförmåga och ytterligare service", säger Erik B. Pfeiffer, ordförande i styrelsen för Paranova-koncernen.

Tillbaka