Företag > Om Paranova

Pionjär i mer än 15 år

Paranova är ett danskt företag som grundades år 1989 av Erik B. Pfeiffer. I oktober 2010 undertecknade Paranova och tyska MPA Pharma ett samarbetsavtal. MPA Pharma och dess dotterbolag EMRAmed har varit ledande parallellimportörer av europeiska läkemedelsprodukter i Tyskland i 30 år. I och med detta samarbete kan Paranova erbjuda apoteken i Skandinavien ett betydligt bredare produktsortiment, bättre leveranskapacitet och ytterligare service.


Vi tror starkt på att patienter och nationella hälso- och sjukvårdssystemen endast genom sund och öppen konkurrens kommer att uppnå den bästa behandlingen till överkomliga priser. Paranova har spelat en viktig roll för att stimulera konkurrensen på den farmaceutiska marknaden och därmed gjort den bästa behandlingen mer överkomlig till patienter. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar.

 

Principen om fri rörlighet för varor

Paranovas verksamhet grundas på en av de viktigaste principerna i den europeiska unionen: principen om den fria rörligheten för varor. Paranova banade väg genom att införa parallellimporterade läkemedel till de skandinaviska marknaderna för första gången i slutet av 1990-talet.

Paranova-gruppen A/S är moderbolag för alla företag i gruppen och sysselsätter ca 40 anställda. Gruppen består av ett antal dotterbolag, såsom;

Dotterbolagen hanterar sälj- och marknadsaktiviteterna i Danmark, Sverige och Finland. 

För många år sedan införde vi parallellimporterade farmaceutiska produkter i Danmark, Sverige och Finland där vi är representerade genom våra säljbolag – idag är vi också representerade i Tyskland genom vårt holdingbolag MPA Pharma, www.mpapharma.com, och dess dotterbolag EMRAmed, www.emramed.de

Paranova har tagit en ledande roll i kampen för den rättsliga ramen för parallellhandel både på EU-nivå och på nationell nivå. Tack vare samarbetet med MPA Pharma kan Paranova erbjuda apotek i Skandinavien ett bredare produktsortiment, bättre leveranskvalitet och ytterligare service. Tilsammans har Paranova och MPA Pharma blivit ett av de ledande parallellimportföretagen i Europa.