home
“Paranova har spelat en stor roll i att stimulera konkurrensen på läkemedelsmarknaden.” Erik B. Pfeiffer
Europeiska Läkemedel > Original till lägre pris!

Parallelldistribuerade originalprodukter

Paranova köper läkemedel från licenserade grossister i praktiskt taget alla länder inom EU/EES. För att kunna marknadsföra dessa produkter i Sverige måste parallellimportören vara utrustad med ett försäljningstillstånd – en licens för varje produkt och varje ursprungsland. Vi säkerställer normalt sett att vi har godkännande för att importera från flera länder. Skulle några problem uppstå i ett land, kan vi köpa produkten från ett annat land för att fylla marknadens behov.

Personalen på Regulatory Affairs förbereder och underhåller godkännanden för de nationella tillsynsmyndigheterna och den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Förpackningsinformationen på svenska uppdateras ofta och förpackningarna skräddarsys för Sverige.

Paranova Pack A/S i Danmark utför nödvändig ompaketering för alla marknader. Det får inte råda något tvivel om att produkter som levereras av Paranova är parallellt distribuerade kvalitetsvaror.