Europeiska Läkemedel > Parallellimport

Parallelldistribution skapar konkurrens

Parallellimport praktiseras inom många områden, t ex. bilar, byggmaterial, kläder, mat och läkemedel. Parallellimport bygger på principerna om fri rörlighet för varor inom EU/EES. Priserna på läkemedel skiljer sig åt mellan EU-länderna, och detta faktum – i kombination med de grundläggande EU/EES-principerna om fri rörlighet för varor – gör parallellimport av läkemedel intressant, även om denna handel är föremål för många restriktioner. Alla distribuerade läkemedel måste till exempel godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna eller den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Paranova köper läkemedel i länder där priset är lågt, och säljer dem sedan i länder där priset är högre. Paranovas priser konkurrerar alltid med priserna satta av direktimportörerna.  Parallellhandel innebär också konkurrens mellan produkter som annars skulle befinna sig i en monopolliknande ställning, vilket hindrar konkurrenskraftiga priser.