Europeiska Läkemedel > Säkerhet och kvalitet

Produktsäkerhet är Paranovas prioritet nummer ett

Paranova Group A/S har, via sina skandinaviska dotterbolag Paranova Danmark A/S, Paranova Läkemedel AB och Paranova OY, såväl som sitt tyska systerbolag EMRAmed GmbH, distribuerat originalläkemedel från andra europeiska länder till attraktiva priser på sina hemmamarknader i Danmark, Finland, Tyskland och Sverige i åratal. Alla Paranovas och EMRAmeds produkter motsvarar dem som distribueras av multinationella läkemedelsföretag i respektive land och är under ständig granskning av den ansvariga tillsynsmyndigheten för läkemedel nationellt. För att garantera säkerheten och kvaliteten på läkemedelsprodukterna har Paranova GroupA/S och MPA Pharma GmbH i många år haft ett nära samarbete med betrodda leverantörer i europeiska länder och bedriver även omfattande kvalitetskontroller innan produkterna levereras.

Att investera i säkerhet och kvalitet

Paranova etablerades år 1989, och i oktober 2010 undertecknade Paranova och MPA Pharma ett samarbetsavtal. I Tyskland köpte holdingbolaget MPA Pharma 1992 bolaget EMRAmed och verksamheten bedrivs ännu under samma namn.

Under 2010 investerade MPA Pharma ytterligare i säkerhet och kvalitet genom att bygga ett modernt kyllager på 1000 kvadratmeter. Här packas stora mängder parallellimporterade läkemedel i en process för vilka kylkedjan inte får brytas. Den europeiska kommissionen förbereder för närvarande att införa ännu strängare transportreglerna för läkemedel. Vi är redo att möta de nya kraven tack vare våra logistikpartners som förser oss med temperaturkontrollerade transport- och lagertjänster.

Steg för steg: Varifrån kommer de europeiska läkemedlen?

  • Steg 1: Analys
Paranovas inköpare söker igenom databaser för att finna läkemedel som erbjuds i andra europeiska länder till lägre priser än i Sverige. Tack vare deras långa erfarenhet kan de snabbt identifiera ekonomiskt lovande produkter.
  • Steg 2: Förhandlingar
När en intressant produkt har identifierats, kontaktar Paranova den utländska grossisten för att beställa ett referensprov och fråga om dess tillgänglighet, som kan variera enormt från produkt till produkt. Ju större Paranovas utbud av produkter blir, desto mer tilltalande är det för den utländska grossisten att erbjuda en blandning av mer och mindre populära produkter.
  • Steg 3: Tillstånd
Med hjälp av referensprovet kan Paranova ansöka om en licens hos den europeiska tillsynsmyndigheten för läkemedel, EMA, i London för att kunna sälja den i Sverige. Nationella licensansökningar måste lämnas till Läkemedelsverket. Denna process säkerställer att importerade läkemedel är underkastade samma regler som de svenska – så att de är precis lika säkra.
  • Steg 4: Design
Grafiska formgivare producerar förpackningar och bipacksedlar på svenska.
  • Steg 5: Transportering
Paranovas logistikpartner samlar produkterna från grossisten och transporterar dem till Osterburg i Tyskland, och därifrån till Skandinavien. Fordonen är temperaturkontrollerade för att försäkra att kylkedjan inte bryts – en avgörande aspekt när man hanterar temperaturkänsliga läkemedelsprodukter.
  • Steg 6: Ompaketering
Produkterna ompaketeras med specialdesignade förpackningsmaterial och broschyrer i MPA Pharma’s anläggning i Osterburg i Tyskland.
  • Steg 7: Kvalitetsförsäkran
Mellan ankomst och avresa från anläggningen i Osterburg blir produkterna utsatta för ett flertal kvalitetskontroller. Produkternas transport är också noggrant dokumenterad ifall att några frågor skulle dyka upp senare. På detta sätt säkrar Paranova och  MPA Pharma att våra kunder endast får produkter av högsta kvalitet.
  • Steg 8: SortimentSå snart produkterna är ompaketerade och kontrollerade lägger vår säljavdelning till produkten i vårt produktsortiment. Alla nya produkter och priser läggs in i de nationella databaserna, vilka de svenska grossisterna och apoteken sedan använder för att söka och beställa alla tillgängliga läkemedel.
  • Steg 9: LeveransDe ordrar som görs varje dag av apoteken via läkemedelsgrossister förbereds och tas om hand om av vår logistikpartner som levererar alla försändelser dagligen till kunder över hela Danmark, Finland och Sverige.
  • Steg 10: Distribution
Genom att köpa parallellimporterade läkemedel kan apoteken hjälpa till att sänka kostnaderna för den svenska sjukvården. Även om importerade läkemedel kommer så långt bortifrån – och trots att de innehåller samma verksamma ämnen – kostar de mindre än de produkter som säljs av multinationella företag i Danmark, Finland eller Sverige.